ram Buffe & Catering på Öland och i Kalmar ram
Catering 3

      startsidan - kontakta oss

Information om À la Catering

À la Catering CJ AB
Lunavägen 11
39351 KALMAR

Tel. 0480-139 86

Mobil. 0704-61 63 960704-61 63 96
Mobil. 0709-90 04 060709-90 04 06

ala-catering@glocalnet.netram
À la Catering